Flat Iron raises the stakes with Borough Market letting

Steak restaurant Flat Iron has taken a retail unit in London’s Borough Market.
Steak restaurant Flat Iron has taken a retail unit in London’s Borough Market.